نعیمه دژم خوی


naeimeh.dzh

کارشناسی ارشد حرکات اصلاحی و اسیب شناسی ورزشی_ مربی فیتنس _ ارائه خدمات ورزشی و تغذیه ای

۰۹۱۴۲۲۴۸۸۴۶

۰۹۱۴۲۲۴۸۸۴۶

صفحه اینستاگرام : naeimeh.dezhamkhouy

پست ها‌

13

امتیاز مربی

81