سارا میرزائی


Fit5_2Badansaz

سارا مربی هستم ( شروع کار سال۲۰۱۶ ، دارنده : (مدرک بین‌المللی طراحی فانکشنال از آکادمی MPT اتریش،رژیم نویسی با رویکرد چربی سوزی ؛ طراحی تخصصی شکم و پهلو ؛طراحی حرکات فیتنس ، تمرین نویسی سالمندان و …

۰۹۰۲۲۹۵۹۳۶۹

۰۹۰۲۲۹۵۹۳۶۹

صفحه اینستاگرام : fit5_2badansaz

t.me/fit5_2badansaz

پست ها‌

13

امتیاز مربی

94