شیوا بهپور


shiva.fitclass

کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه تهران مربی درجه ۱ و بین المللی بدنسازی و فیتنس و امادگی جسمانی

۰۹۰۳۰۳۲۳۷۴۳

۰۹۰۳۰۳۲۳۷۴۳

صفحه اینستاگرام : shivabehpour_fitclass

shivabehpour.com

پست ها‌

7

امتیاز مربی

70