profile
رژیم غذایی
26

1401/10/24

دردی که میتونه خیلی آزار دهنده باشه و انجام فعالیت های روزمره مونه مختل کنه ویدیو رو برای خودت ذخیره کن و اگر بین عزیزانت کسی هست که درد سیاتیک داره ، حتما براش ارسال کن عصب سیاتیک در پایین کمر قرار داره و به قسمت‌های دیگر منشعب می‌شه و تا نیمه پایینی